FAQ

espelmes

En què consisteix el treball maçònic ?

El treball maçònic s’efectua durant les reunions anomenades Tingudes , en un local que es diu Temple .

El treball es desenvolupa segons un mètode ritual i simbòlic , que troba les seves arrels en la tradició de la Francmaçoneria universal . Durant la Tinguda , el ritual integra els Maçons en un context que els aïlla de l’agitació exterior .

Tot membre pot expressar les seves opinions , amb franquesa i mesura , en total llibertat i confiança , després d’haver sol · licitat la paraula .

S’analitzen totes les opinions amb un esperit de Tolerància i Fraternitat . Els Aprenents se sotmeten a la llei del silenci , que correspon a un temps de reflexió . Els símbols es proposen per convidar a la reflexió per tal de desxifrar-los.A les Federacions , els membres participen en l’estudi de temes anuals , socials i simbòlics .

Els estudis amb resultat social poden desembocar en síntesi que es difonen en el món profà per ser , eventualment , utilitzades pels legisladors .

D’altra banda , es convida a totes les Lògies a estudiar un tema internacional , l’informe sintètic es presenta en els Convents Internacionals . A més d’aquests temes que les Lògies voten , es pot estudiar a les mateixes qualsevol altre tema filosòfic , simbòlic o social , després d’haver sotmès a votació . L’assistència als treballs de la Lògia és indispensable , atesa la importància de la vida comunitària en les Tingudes .

Ningú pot convertir-se en veritable ” Maçó ” , en el veritable sentit de la paraula , si no assisteix freqüentment a les reunions , ja que és en la Lògia , gràcies a la participació en els treballs , a la reflexió ia l’intercanvi , on té lloc tal procés .

Tot ésser humà , qualsevol sigui l’origen o el nivell d’instrucció , és capaç de realitzar aquest treball sobre si mateix, aquest treball de recerca i de reflexión.Tal és el sentit del adagi socràtic : ” Coneix-te a tu mateix” . El camí iniciàtic no proposa només un treball intel · lectual , sinó que requereix també d’intuïció , imaginació , creació i afectivitat , el que abasta la totalitat del Camí filosòfic de l’ésser humà .

A través d’un llenguatge compartit – el dels símbols – i sobre la base d’una cultura compartida – la de la tradició – , recolzant-se en el ritual , els Francmaçons aconsegueixen una capacitat d’escoltar a l’altre i una qualitat de diàleg que afavoreix l’intercanvi d’idees i prepara el futur .

La Francmaçoneria és una secta ?

Primer caldria definir el que és una secta , donat l’actual abús que s’està fent d’aquest terme . Si el terme ” secta ” s’usa en el sentit original i neutral de subgrup dissident dins d’una religió , la Francmaçoneria certament no és una secta , ja que no forma part de cap religió , ni ella mateixa és una religió .

Si el terme ” secta ” s’usa en sentit pejoratiu de grup religiós , amb un fort lideratge carismàtic , que sotmet i regula tots els aspectes de la vida dels seus membres , qualificar la Francmaçoneria com ” secta ” és un exercici de cinisme dolós o d’ignorància culpable . La Francmaçoneria no és un grup religiós ni una religió .

Tampoc té un lideratge de tipus carismàtic , sinó democràtic i , per descomptat , ni sotmet ni regula els aspectes de la vida dels seus membres més que a través de principis ètics genèrics com el de la tolerància , l’honradesa … , principis que, per altres , són compartits per les societats democràtiques .

Qualificar a la Francmaçoneria com a secta , tal com fan algunes organitzacions religioses no és més que un acte d’intoxicació propagandística que ens dóna l’altura moral de qui ho fa.

La Francmaçoneria és una societat secreta ?

Parlant de manera estricta , no ho és . La Francmaçoneria és un societat discreta . És a dir , la tasca de la Francmaçoneria es realitza fonamentalment entre els seus membres , pel que la seva projecció cap a l’exterior és poc notable .

La seva tasca exterior bàsicament rau en l’actuació dels seus membres , que apliquen en els àmbits social i personal els valors apresos en les Lògies .

A més del que s’ha dit , és cert que la Francmaçoneria té secrets , com d’altra banda els tenen molts altres tipus d’institucions com els bancs , els partits polítics o els clubs de futbol , el que no els converteix en societats secretes . Fonamentalment , el secret maçònic afecta les maneres de reconeixement entre francmaçons i als seus rituals .

La Francmaçoneria és atea ?

No, no ho és . Cada maçó pot creuen en un déu o no creure en cap , pot professar una religió o no .

La Francmaçoneria és una religió ?

No, la Francmaçoneria no és en cap sentit una religió ni un substitut d’aquesta. La Francmaçoneria no pretendre canviar la religió d’aquell que crida a les portes de les seves Lògies ni substituir-la per una religió que hipotèticament ella representaria .

Té alguna cosa a veure la Francmaçoneria amb l’ocultisme o amb el satanisme ?

Doncs tampoc. La Francmaçoneria no té res a veure amb el satanisme , tot i que alguns semblin a hores d’ara obstinats a creure la farsa organitzada al segle passat ( i posteriorment confessada ) per Leo Taxil . Respecte al ocultisme , la Francmaçoneria res té a veure amb això .

Però també és cert que durant el s . XVIII, segle de la Il · lustració però també de les fantasies alquímiques i esotèriques , en la Francmaçoneria es van introduir aquestes idees per persones atretes per l’halo misteriós del ” secret de la Francmaçoneria ” .

Avui en dia , la pervivència de tot aquest entramat fantasiós és prácticametente cap , si bé encara perdura en certs motius rituals i , especialment, en una terminologia pseudoesotérica utilitzada per alguns francmaçons desproveïda de cap contingut real . A més , com ja s’ha dit, la Francmaçoneria no és cap religió i l’ocultisme i esoterisme són , gairebé sempre , formes religioses .

Llavors la Francmaçoneria no és una societat iniciàtica ?

Sí i no . Si s’entén per societat iniciàtica una societat en la que per entrar cal passar per cert ritual , que a més hi ha uns graons de progrés que els seus membres van passant , i que té una certa ensenyament , llavors sí que és una societat iniciàtica .

Si s’entén per societat iniciàtica una societat que preserva o té una ” saviesa oculta” , que transmet una ” Tradició primordial” , o que imparteix a través dels seus rituals una certa carisma , o una certa virtut o un poder , doncs decididament no .

La Francmaçoneria no preserva cap saber especial o ” saviesa oculta” , cap ” tradició primordial” ( signifiqui el signifiqui aquest terme ) ni cap poder o carisma especial .

I quin és l’objectiu polític de la Francmaçoneria ?

Estem davant d’un altre tòpic . La Francmaçoneria no té objectius polítics , ni actuació política . Això no vol dir que els seus membres no puguin tenir i , de fet, entre els francmaçons ha hagut molts polítics .

No obstant això , per poc que es coneguin , és bastant clar que les seves activitats polítiques han representat un ampli espectre polític, que va des de posicions conservadores fins a posicions esquerranes , amb la qual cosa no és possible pensar en una mà rectora que estigués després d’elles .

Què són els graus maçònics ?

A la Francmaçoneria seus membres estan dividits en graus o , per dir-ho d’ una altra manera , diferents nivells de progrés i de compromís , d’obligacions i drets . Cada grau se sol distingir per un determinat ritual , per uns signes de reconeixement i per una lliçó moral específics de cada un.

Quants graus hi ha?

L’antiga i pura Francmaçoneria només coneix tres graus : el d’aprenent , el de company i el de mestre maçó . Amb el temps , i degut en gran part al grau de confusió que es va introduir en l’expansió pel continent europeu de la Francmaçoneria durant el segle XVIII , van aparèixer nous graus o nous sistemes de graus que pretenien ser la culminació del camí emprès pel francmaçó després de la seva entrada a la Lògia com a aprenent .

Molts d’aquests sistemes encara subsisteixen en l’actualitat i per això es pugui llegir o sentir coses com ara ” grau 33 ” o ” grau 18″ , que pertanyen a sistemes d’aparició tardana en la Francmaçoneria .

Què és una lògia ?

Una Lògia no és més que una assemblea estable que , de comú acord , estableixen els francmaçons per al seu treball maçònic . La Lògia és l’ànima i l’escola de la Francmaçoneria .

Allà és on es treballen els rituals , on es va progressant en el camí maçònica i on es forgen els llaços de fraternitat entre germans . Una Lògia té per al seu funcionament un reglament i diversos càrrecs , els ocupants són els encarregats i responsables de fer funcionar la Lògia en els diferents aspectes vinculats a aquests càrrecs . Així, una Lògia tindrà un president , uns vicepresidents , un tresorer , etc .

Què entenen els francmaçons per fraternitat ?

La fraternitat , tal com és entesa pels francmaçons , és el vincle de pau i harmonia que s’estableixen entre tots ells . A més , la fraternitat implica l’obligació d’ajuda mútua en cas de necessitat , amb el clar límit del respecte a les lleis legítimes ia l’ètica .

Llavors no és cert que un francmaçó estigui obligat a donar suport sempre i procurar l’ascens social o laboral d’altres maçons ?

Mai , si això suposa infringir la llei o actuar de forma renyida amb l’ètica .

Comments are closed