Història de la Logia

No serà fins el 24 de juny de 1978 que germans i germanes recolzats per membres del G. · . O. · . E. · . , funden a Barcelona la nostra lògia “Francesc Ferrer i Guàrdia“, que serà la Lògia Pionera del Dret Humà – Le Droit Humain en aquesta nova etapa.

Des de 1978 fins avui, tenim la sort de poder afirmar que ens trobem plenament consolidats i que la lògia ha arrelat en el sí de la ciutat de Barcelona, aportant la llum maçònica allà on sigui requerida.

Com totes les lògies de la Federació Espanyola de “Le Droit Humain-El Dret Humà”, treballem sota els auspicis del Suprem Consell Mixt Internacional, i practiquem el Ritu Escocès Antic i Acceptat per ser un dels rituals maçònics més universal. Els maçons pertanyents a l’ordre “Le Droit Humain” estem presents en la majoria dels països dels cinc continents, treballant en Lògies Pioneres, en Jurisdiccions i en Federacions.

A la lògia “Francesc Ferrer i Guàrdia” sentim i tenim un profund respecte cap al Ritual, i la seva pràctica ha estat llegada amb rigor, de generació en generació, per Germans i Germanes que han sabut transmetre’l i explicar-lo amb mestria i bon exemple.

A les nostres lògies treballen persones lliures i tolerants, en total i harmoniosa mixticitat, agrupant dones i homes sota el prisma polièdric de la Fraternitat.

Les nostres reunions se celebren a la ciutat de Barcelona i les Germanes i Germans que actualment formem la lògia, procedim de diferents països, animats amb l’únic objectiu d’aconseguir el progrés de la Humanitat.

Comments are closed