El Dret Humà a Espanya

 La implantació de la nostra Ordre a Espanya s’inicia en la segona dècada del segle XX, concretament l’any 1915, amb la creació del triangle “San Albano” a la ciutat Madrid. Gràcies a la tenacitat i perseverança del distingit egiptòleg Manuel Treviño, i amb el suport de germans del Gran Orient Espanyol, la Maçoneria Mixta s’estén per Espanya en aquells convulsos moments.

Anys més tard, el 1928, la primera jurisdicció Espanyola de “El Dret Humà – Le Droit Humain ja compta  amb cinc lògies : “San  Albano” a Madrid, “Luz” a Almeria , “Compte de Saint – Germain” a Barcelona, “Hermes” a Màlaga i “Zanoni” a Sevilla. Així mateix, es complementen amb un triangle a la Ciutat de Bilbao anomenat “Fénix” i un Capítol Rosacreu denominat “Esperança”.

Un cop superada la dictadura de Primo de Rivera i la “dictablanda” del general Berenguer, El Dret Humà – Le Droit Humain es consolida amb Mateu Hernández Barroso, provinent del Gran Orient Espanyol, com a representant del Suprem Consell Mixt Internacional.

Hernández Barroso va ser director general de Comunicacions i Telègrafs durant la Segona República i proper col · laborador de Diego Martínez Barrios. Durant la Guerra Civil i abans d’exiliar a Mèxic, va col · laborar amb la jurisdicció Sud del Suprem Consell del grau 33 dels EUA, el Gran Orient de França, la Gran Lògia de França i la Federació francesa del Dret Humà a l’evacuació dels germans i germanes espanyols.

El germà Hernández Barroso mantindrà el seu càrrec a l’exili fins a la seva mort a l’any 1963, sent a més Gran Mestre del Gran Orient Espanyol a l’exili, ostentant conjuntament un càrrec en la maçoneria masculina i un altre a la mixta.

Els anys de clandestinitat i prohibició de la Maçoneria seran llargs, i la Maçoneria Mixta no retornarà a Espanya fins que, poc abans de la mort del general Franco , membres de la Federació Francesa de Le Droit Humain funden la lògia “La Luz vuelve” a l’orient d’Irun – Hondarribia l’any 1974.

Posteriorment es van fundar a l’any 1979 “Alba de Levante” a l’orient de València, i “Libertad” a l’orient de Madrid el 1980, donant pas el 23 de març de 1981 a la creació entre aquestes tres lògies, després d’un intent de crear juntament amb “Fraternidade” a l’orient de Porto una  Jurisdicció Ibèrica, la nova Jurisdicció Espanyola.

En els anys vuitanta es van crear el Capítol Rosacreu “El Fénix”, la lògia de perfeccionament “La Esquadra de Plata” i diverses lògies blaves, entre elles “La llum de la Terra” a l’orient de Girona, “Harmonia” a l’orient de Barcelona, “Perseverança” a l’orient de Miami -Platja, a Tarragona, el que va permetre constituir la Federació espanyola.

A principis dels 90 sols es mantenen a l’Ordre   “El nivell”, “Libertad”, “Igualdad” i “Alba de Levante”. Aquestes quatre lògies van passar a Jurisdicció, supervisades per Danièle Juette, que el 2007 seria escollida Gran Mestre de l’ Ordre, acompanyats per la lògia ” Constància”, que es va sumar a les files del Dret Humà.

D’aquesta lògia prové el que serà el primer president de la nova jurisdicció, Antonio Ceruelo, que va ser elegit en el Convent Internacional de 2007 Gran Mestre Adjunt de l’Ordre. Al poc s’encendrien les llums de “Caballeros de la noche” a l’orient de Saragossa ( provinent de la G.·L.·.Federal) i “Obradoiro” a l’orient de Vigo.

Ja sent Antonio Ceruelo Gran Comanador de la nova Federació es creen les lògies “Gran Trígono” a Múrcia, “Progreso” a Oviedo, la lògia de perfeccionament “Prudencia” a Saragossa, l’ Areòpag “Ramon Llull”, la lògia sevillana “Luz de Al- Andalus” i el triangle grau 33 “Unión”.

Actualment hi ha lògies a Barcelona, València  Madrid, Alacant, Saragossa, Múrcia, Vigo, Oviedo i Sevilla un triangle actiu a Castelló i altres en formació a Màlaga, Badajoz, Pamplona i San Sebastian, tot sota la supervisió de l’actual Molt Poderós Gran Comanador , el Gmà. · . Gonzalo Tapia.

Continuant amb l’esperit dels seus fundadors, la Federació Espanyola del Dret Humà és l’associació de lògies maçòniques que treballen a Espanya sota els auspicis de l’Ordre Maçònic MIXT INTERNACIONAL “Le Droit Humain”.

La Federació Espanyola és autònoma en els límits marcats per la Constitució Internacional. El text constitutiu es revisa cada 5 anys en el Convent Internacional, on estan representats amb veu i vot totes les estructures de l’Ordre en el món.

La nostra Ordre va néixer amb l’objectiu de possibilitar el treball maçònic conjunt d’homes i dones. Nosaltres no creiem en les distincions de sexe, condició social, d’ètnia ni de credo a l’hora de col · laborar en la construcció d’un món més just i solidari.

Creiem que la Maçoneria és progressiva i progressista.

Progressiva perquè treballem en una escala iniciàtica que va del 1r al 33 º grau de  l’Escocisme. Sent aquesta escala un aprofundiment en el ritu i els deures, no una escala de poder.

Com va dir en el seu dia el nostre fundador, el Dr. Georges Martin : ” …Queda clar que els maçons són iguals des de l’1 fins al 33 º. A mesura que una germana o germà puja un esglaó de l’escala maçònica, els seus deures augmenten, romanent els mateixos drets …

Progressista perquè creiem que la construcció d’aquest Gran Temple que és la Humanitat no té fi, que l’obra sempre està inacabada, que sempre es pot fer una mica més per millorar-la.

Creiem que el nostre treball ha de ser humanista i laic. Respectant les creences de tots per descobrir punts de trobada i diàleg.

Creiem , també , que la nostra tasca no té fronteres ni límits de cap tipus i que va més enllà del nostre entorn i societat .

L’Ordre Maçònica Mixta Internacional El Dret Humà és una institució iniciàtica, filosòfica i filantròpica que treballa en favor del progrés de la humanitat. Per aconseguir aquest objectiu, els seus integrants han de perseguir el seu perfeccionament moral i intel·lectual .

No admetem dogmes, per això els nostres treballs es realitzen al marge de qualsevol religió , escola filosòfica o partit polític. El nostre treball es basa en l’ètica laica, que garanteix a tots els éssers humans la llibertat absoluta de consciència i de pensament, amb esperit de tolerància. En això consisteix per a nosaltres afavorir el desenvolupament de l’humanisme .

La Iniciació maçònica i la resta dels treballs que desenvolupem tenen com a finalitat proporcionar una manera pròpia d’entendre la condició humana. És un viatge que parteix d’una iniciació. S’hi proposa, al qui la viu, una experiència irrepetible que li serveix per conèixer-se millor, per comprendre els altres i per treballar a favor d’un món millor. Per això, el ritual el convida a “portar fora la tasca començada al Temple“.

Els tres trets específics del Dret Humà :

El ser mixt. El Dret Humà proclama que la dona i l’home són iguals, condició indispensable per a tota societat de progrés, i garantia d’equilibri i desenvolupament harmònic per a les generacions futures.

El seu caràcter internacional. Sense distinció de nacionalitats, ètnies, cultures ni religions, els maçons i maçones del Dret Humà estan units per un mateix ideal i conceben l’ésser humà en la seva globalitat, prescindint dels particularismes que tanquen els gèrmens de la segregació, de l’exclusió i de la barbàrie.

En aquest sentit cal destacar que El Dret Humà és una ordre maçònica mixta que integra tots els éssers humans sense exclusió, dones i homes en completa igualtat.

La continuïtat iniciàtica. En El Dret Humà treballem el Ritu Escocès Antic i Acceptat amb els seus 33 graus. Els graus indiquen el nivell de treball maçònic assolit.

Totes les obediències maçòniques no treballen el mateix ritu, ni estan organitzades com El Dret Humà, que agrupa en una mateixa estructura a tots els tallers (lògies) de qualsevol grau. Ha passat més d’un segle des que va néixer El Dret Humà i les paraules de Georges Martin, un dels fundadors del mateix costat de Maria Deraismes, segueixen de plena actualitat :

La Francmaçoneria Mixta no és un nou culte, sinó una filosofia humanista que pretén impregnar els seus valors en el terreny social. El Dret Humà , la pau entre els pobles de tota la terra, la Llibertat, la Igualtat, la Fraternitat : he aquí els preceptes de la Francmaçoneria Mixta amb què volem contribuir a donar llum a la justícia, la tolerància i la solidaritat.

Comments are closed