L'Orient del nostre taller.

Des de 1978 portem la maçoneria mixta a la ciutat comtal...

Trencadís

Les individualitats poden fer la unió.

La tradició continua.

La maçoneria, una escola de pensament i d'acció.

Figures claus

Transmetem els seus valors.

Aquí tot és símbol.

Truca i se t'obrirà...

NUESTRA LOGIA

[:es]El Derecho Humano internacional[:ca]El Dret Humà internacional[:fr]Le Droit Humain international[:en]The international Droit Humain

[:es]Derecho Humano internacional[:ca]Dret Humà internacional[:fr]Droit Humain international[:en] Droit Humain International

[:es]Logias en España[:ca]Lògies a Espanya[:fr]Loges en Espagne[:en]Lodges in Spain

[:es]Logias en España[:ca]Lògies a Espanya[:fr]Loges en Espagne[:en]Lodges in Spain

[:es]Deja tu comentario[:ca]Deixa el teu comentari[:fr]Laisser votre commentaire[:en]Leave your comment

[:es]Deja tu comentario[:ca]Deixa el teu comentari[:fr]Laisser votre commentaire[:en]Leave your comment

[:es]Informaciones Logia[:ca]Informacions Lògia[:fr]Informations Loge[:en]Lodge Information

[:es]Informaciones Logia[:ca]Informacions Lògia[:fr]Informations Loge[:en]Lodge Information
[:es]La R. ·. L. ·. "Francesc Ferrer Guardia" pertenece a la Orden Masónica Mixta Internacional "Le Droit Humain-El Derecho Humano", y trabaja por el progreso de la Humanidad, defendiendo el laicismo y la libertad de conciencia. Nuestros trabajos están enmarcados en el desarrollo personal y social, al margen de todo dogma.[:ca]La R. ·. L. ·. "Francesc Ferrer i Guàrdia" pertany a l'Ordre Maçònica Mixta Internacional "Le Droit Humain-El Dret Humà", i treballa pel progrés de la Humanitat, defensant el laïcisme i la llibertat de consciència. Els nostres treballs estan emmarcats en el desenvolupament personal i social, al marge de tot dogma.[:fr]La R. ·. · L.·. "Francesc Ferrer i Guardia" appartient à l'Ordre Maçonnique Mixte International «Le Droit Humain- El Derecho Humano » et travaille pour le progrès de l'Humanité, la défense de la laïcité et de la liberté de conscience. Nos tenues sont marquées par le développement personnel et social, en dehors de tout dogme[:en]The R. ·. L.·. "Francesc Ferrer i Guardia" belongs to the International Masonic Order Mixed "Le Droit Humain-El Derecho Humano" and works for the advancement of Humanity, defending secularism and freedom of conscience. Our works are framed in personal and social development, apart from all dogma